Ändrat program i april och maj

Ändrat program i april och maj

De planerade månadsmötena i april och i maj kommer att genomföras som fotoutflykter, utomhus i stället för i klubblokalen med bildvisare. Det innebär också att våra mellanmöten ställs in tills vidare. Vi återkommer med mer information så snart vi vet mer.

Men nappa gärna på Kulturhuset Ödlans fotoutmaning till Biologiska mångfaldens dag den 20 maj. Kerstin Ericsson är kontaktperson från vår klubb.


Kommentarer är stängda.