Tävlingsredovisning 3

Tävlingsredovisning 3

Tema Fritt så har Trollhättan FK bedömt.

Tema Blått så har Ölands FK bedömt och de skrev så här om bilderna:

Hej på er! Efter en del funderingar ser vår resultatlista ut som följer. Det är svårare att bedöma bilder med tema eftersom det blir ytterligare en faktor förutom det bildmässiga. En svårighet med tema är att det som är tydligt för någon inte går att se för andra. Följer en bild tema blått när en bild har blå bakgrund, men har ett innehåll som skildrar något helt annat? Vi vill helst att anledningen till att bilden tagits är det blå. Svårigheten är att vikta temaidén mot bildutförandet. Men temat må följas, så här finns det utmärkta bilder som inte placerats för det är svårt att hitta temat i dem. I kommentarerna finns en del av våra resonemang som kanske klargör hur vi tänker. Det finns bilder här som hade placerats högre om det inte hade varit för temat.


Kommentarer är stängda.